Sobre mi

Desenvolupador web | WordPress Coaching

Els projectes realitzats s’han desenvolupat sobre plataforma de codi obert (GPL) WordPress self-hosted.
Tots els dissenys son adaptatius, això vol dir que son visibles en el format adequat per a dispositius mòbils, tant smartphones com tablets.

WordPress els darrers anys ha patit una evolució espectacular, deixant el tema del blog en un segon terme encara que prou important, i convertint-se en un potent CMS, Content Manager System.

Per què WordPress?

En primer lloc per la gran comunitat de desenvolupadors com jo mateix que compartim codi, fet que incideix directament en les hores de treball, per tant, en el cost dels projectes. El cost marca evidentment el preu de venda. Avui, qualsevol persona, empresa o entitat pot disposar d’un lloc web fent servir les últimes tecnologies, amb acabats increïbles a un cost més que raonable.

Per altra banda, podríem dir que l’administració i manteniment de continguts és del tot intuïtiva. Això vol dir que la persona o persones encarregades de mantenir la web al dia, amb una mica de pràctica no dependrà de tercers per a la realització de les tasques de manteniment ordinàries.

Tots els projectes inclouen una part formativa per esbrinar el funcionament del lloc i aprendre les tècniques bàsiques per al manteniment del mateix. Així també un conjunt de bones pràctiques que no van directament relaciones amb el sistema, però sí amb la qualitat dels continguts.

Manel.